Учредително събрание на АЛЕС

Written on . Posted in .

Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност
„Асоциация на лабораторните експерти в строителството – България”, състояло се в гр. София на 26.04.2021


асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps