ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ИА БСА

Written on . Posted in .

На 21.12.2021 г. ИА БСА публикува указания за предоставяне на информация от Лабораториите за изпитване за дейностите им през предходната календарна година.
Подробна информация може да разгледате тук.
Документът, който трябва да се попълни и представи на агенцията можете да намерите тук. От следващата година нататък, Приложение 3 ще трябва да се представя всяка година до 03 януари с информация за предходната календарна година. Тъй като тази информация се изисква за първи път от Лабораториите за изпитване, само за следващата година, агенцията е дала преходен период до 28 Януари.


асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps