Нови версии на стандарти за изпитване на несвързани и хидравлично свързани смеси

Written on . Posted in .

На 23.03.2022 г. Българският институт по стандартизация публикува нова версии на следните стандарти – БДС EN 13286-41:2003 ,  БДС EN 13286-1 и БДС EN 13286-47:2012.

Сравнителните анализи са налични в членската зона за всички членове на АЛЕС – България.


асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps