Нова версия на стандарт за асфалтови смеси

Written on . Posted in .

На 16.05.2022 г. Българският институт по стандартизация публикува нова версия на стандарт БДС EN 12697-36.

На 18.05.2022 ще е наличен сравнителният анализ в членската зона за всички членове на АЛЕС – България.


асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps