Нова версия на стандарти

Written on . Posted in .

На 20.09.2022 г. Българският институт по стандартизация публикува нова версия на стандарт БДС EN ISO 17892-1:2015/A1:2022.

Сравнителният анализ е наличен в членската зона за всички членове на АЛЕС – България.


асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps