Асоциация на Лабораторните Експерти в Строителството
Членове


БИЛД ЛАБ ЕООД

Лабораторни изпитвания, оценка и сертификация на строителни продукти; експертизи; анализи; провеждане на технически изследвания и изпитване на материали; консултантска дейност относно прилагането и пласмента на определени строителни материали и на химически вещества за строителство; консултантска дейност относно използването на специални строителни технологии.

Създаден: 2004 г. |Представител: Валентина Пожарова | +359884549885 | https://www.build-lab.bg/

ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Предлаганите услуги обхващат лабораторни изпитвания на строителни материали; строителство и реконструкция на обществени, производствени, жилищни сгради и мостови съоръжения; разрушаване на съществуващи конструкции.

Създаден: 2011 г. |Представител: Владимир Николов | +359 885537186 | https://vne.bg/

ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД

ГБС-Инфраструктурно строителство АД успешно реализира проекти по строителство и ремонт на пътища и магистрали, по изграждане, реконструкция, текуща поддръжка на градска инфраструктура, по проектиране и геодезия. Дружеството извършва също и проучване и оценка, строителство, реконструкция и ремонт на мостови съоръжения. Изпълняват се всички етапи на строителството – фундиране, горно и долно строене на мостове, усилване на конструкцията.

Създаден: 1965 г. |Представител: Стамен Станев | +359 2 9151874 | http://gbs-bg.com

ГРОМА ХОЛД ЕООД

Грома Холд разполага със собствена сертифицирана и акредитирана лаборатория за изпитване и анализ на строителни материали. Лабораторията е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025. Строителната лабораторията е оборудвана с най-съвременните уреди и апарати и разполага с висококвалифицирани специалисти, осигуряващи качествено извършване на всички видове изпитвания и вземане на проби на инертни материали, асфалтови смеси, строителни почви и др.

Създаден: 2006 г. |Представител: Тодор Мирчев | +359 73861655 | https://www.gromahold.bg/

ДЖОД Лаб ЕООД

Строителна лаборатория при „ДЖОД Лаб“ ЕООД е акредитирана от ИА БСА съгласно БДС ENISO/IEC 17025:2018. Лабораторията осъществява производствен контрол на Бетоновите възли на Изпълнителите на проект „Модернизация на железопътен участък „Елин Пелин – Костенец“, Обособена позиция 1: Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200“ и проект „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“ с Възложител ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Създаден: 2020 |Представител: Мурад Тюрк | 089 30 90 367 |


ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ ЕАД

Лабораторията прилага системни и целенасочени изпитвания в областта на екологията и опазването на природните богатства, екологичен мониторинг (води, почви), охарактеризиране и класификация на отпадъци от минно-добивната промишленост.

Създаден: 1965 г. |Представител: Ана Варадинова | +359 899992373 | https://www.eurotest-control.bg/

Ен Джи Ен ООД

“Ен Джи Ен” ООД е една от първите български фирми, заели се с нелеката задача за компетентно оценяване съответствието на произвежданите продукти, базирайки се на принципите на независимост, безпристрастност и коректност.

Създаден: 2001г. |Представител: Атанас Атанасов | +359 88 4027975‬ | http://njn-cert.com

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Извършва изпитване на: Асфалтови смеси, добавъчни/скални материали за: бетон, пътно строителство, ж.п. линии, хидротехническо строителство, битуми нефтени за пътно строителство, пясък за бетон и пътни настилки, бетонни смеси,втвърден
бетон, почви строителни, пътни конструкции.
Вземане на проби от: Асфалтови смеси, добавъчни/скални материали за: бетон, пътно строителство, ж.п. линии, хидротехническо строителство, битуми нефтени за пътно строителство, пясък за бетон и пътни настилки, бетонни смеси, втвърден бетон, почви строителни, пътни конструкции, асфалтови изрезки.

Създаден: 1964 г. |Представител: Мариана Коналиева | +359 889386387 | http://ingstroyvarna.com/bg/pages/read/


асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps