Асоциация на Лабораторните Експерти в Строителството
Членове


ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – Благоевград е с централен офис в град Благоевград. Основната си производствена дейност дружеството осъществява на територията на България. Фирмата разполага със собствена кариера за добив на ломен камък и трошачно – сортировъчна инсталация за преработка и производство на всички видове фракции за асфалтобетонови смеси. Също така разполага и със собсвен Гараж и Складова база с площ 18 600м2 в гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе”.

Създаден: 1993 г. |Представител: инж. Мая Веселинска | +359 886002820 | http://psi-road.com/


ПТС БЪЛГАРИЯ ООД

Нашата мисия е да вървим заедно напред с нашите клиенти като повишаваме качеството на тяхната дейност, а нашата визия е това да се случва посредством индивидуален подход при провеждането на обучения и консултантски услуги, както и организирането и провеждането на изпитвания за пригодност посредством междулабораторни сравнения.
Ние работим усърдно и ценим стойността на доброто и коректно отношение, на доверието и прилежността. Вярваме, че нашата работа прави живота на нашите клиенти по-лесен, а професионализмът ни говори за нас дори, когато ние замълчим.

Създаден: 2020 |Представител: Валентин Беловски | +359 89 7503980 | https://ptsbg.eu/

ПЪТИЩА АД

“Пътища”АД е създадено през 1993г., като наследник на държавното „Областно пътно управление Пазарджик“. Дружеството разполага със собствена база в с. Ивайло за съхранение, поддържане, обслужване и ремонт на собствената си пътно-строителна механизация и автотранспорт, акредитирана  пътна лаборатория за изследване и изпитване, Собствена кариера за добив на инертни материали в землището на с. Капитан Димитриево.

Създаден: 1993 г. |Представител: Димитър Спасов | + 359 893359218 | https://www.roads-pz.bg/

ПЪТНА И СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД

„Европейски Пътища” АД разполага със собствено дружество „Пътна и строителна лаборатория” ЕООД, акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025. Строителната лабораторията е оборудвана с най-съвременните уреди и апарати и разполага с висококвалифицираните специалисти, осигуряващи качествено извършване на различни видове изпитвания.

Създаден: 2003 г. |Представител: Ваня Иванова | +359 882466028 | https://www.patishta.com/

ПЪТНА КОМПАНИЯ ЕАД

Пълен пакет от лабораторни изпитвания при строителството на инфраструктурни обекти:

пълен пакет от лабораторни изпитвания при строителството на инфраструктурни обекти:

  • предварително изпитване на всички необходими материали преди строителството на пътни инфраструктурни обекти
  • пълни изпитвания на материали за ЖП линии
  • непрекъснат и системен контрол за доказване качеството на влаганите материали съгласно техническите спецификации за изграждане на инфраструктурни обекти
  • окончателно изпитване на готовите асфалтови пластове, пътни насипи и бетонови конструкции
  • издадените „Протоколи за изпитване“ служат за приемане на извършените строителни дейности от строителния надзор и възложителя според нормативната и законова уредба.
Създаден: 2006 г. |Представител: Виктория Иванова | +359 884843615 | https://roadcompany.eu/bg/


РаТек ООД

Основната ни дейност беше производство на горещи, топли и студени асфалтови смеси. През пролетта на 2014г. стартира направление асфалтополагане. Фирмата разполага с строителна лаборатория, която е акредитирана от 29.01.2015г. Също така от 2014г. е въведена интегрирана система за управление по изискванията на стандартите за качество, околна среда и безопасност при условията на труд – ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS.

Създаден: 2011г. |Представител: Христо Соколов | +359 2 9251444 | http://ratec.bgасоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps