Асоциация на Лабораторните Експерти в Строителството
Членове


ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС ООД

Изпитване на продукти и изделия за строителството в девет основни направления (да се отиде към сертификат). Тя работи по утвърдена система по качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и прилага актуални български, европейски и международни стандартизирани методи за изпитване.
Изпитвателна лаборатория при „ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС”ООД е акредитирана да извършва и пробовземане на бетонна смес.

Създаден: 2007 г. |Представител: Иванка Добрева | +359 886439798 | https://labkonsultplus.com/

НЕЗАВИСИМА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД

Независима Строителна Лаборатория „Инфраструктура” ЕООД , гр. София е дружество специализирано в областта на строителството с предмет на дейност:

  1. Оценяване на съответствието на строителните продукти и
  2. Извършване на лабораторни изпитвания и вземане на пробиот строителни материали и конструкции.

В НСЛ „Инфраструктура” ЕООД работят квалифицирани специалисти с богат професионален опит и техническа компетентност в областта на строителството, прилагащи изискванията на нормативните актове и стандартизационни документи, действащи на територията на Република България.

Независима Строителна лаборатория към НСЛ „Инфраструктура” ЕООД е акредитирана от ИА „БСА” съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и обхват на дейност в три сектора – геотехника и добавъчни/скални материали, бетон и бетонни смеси и асфалтови смеси и битумни материали.

Представител: инж. Тодор Янакиев Бургуджиев | +359 885424200 |

ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – Благоевград е с централен офис в град Благоевград. Основната си производствена дейност дружеството осъществява на територията на България. Фирмата разполага със собствена кариера за добив на ломен камък и трошачно – сортировъчна инсталация за преработка и производство на всички видове фракции за асфалтобетонови смеси. Също така разполага и със собсвен Гараж и Складова база с площ 18 600м2 в гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе”.

Създаден: 1993 г. |Представител: инж. Мая Веселинска | +359 886002820 | http://psi-road.com/


ПТС БЪЛГАРИЯ ООД

Нашата мисия е да вървим заедно напред с нашите клиенти като повишаваме качеството на тяхната дейност, а нашата визия е това да се случва посредством индивидуален подход при провеждането на обучения и консултантски услуги, както и организирането и провеждането на изпитвания за пригодност посредством междулабораторни сравнения.
Ние работим усърдно и ценим стойността на доброто и коректно отношение, на доверието и прилежността. Вярваме, че нашата работа прави живота на нашите клиенти по-лесен, а професионализмът ни говори за нас дори, когато ние замълчим.

Създаден: 2020 |Представител: Валентин Беловски | +359 89 7503980 | https://ptsbg.eu/

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД

„Пътинженеринг“ АД, гр. Русе е специализирана в изграждането и ремонта на пътища и производство на асфалтови смеси. Дружеството разполага с лаборатория създадена през 90-те години на миналия век с първоначална акредитация от ИА БСА през 2009г.  Лабораторията извършва изпитване и пробовземане на следните продукти: асфалтови смеси, асфалтови настилки, битуми и битумни свързващи вещества, скални мателиали, брашно минерално и почви строителни. Лабораторията разполага с компетентен персонал и необходимата апаратура за да гарантира качеството на влаганите материали и готовата продукция.

Създаден: 1993 |Представител: Снежина Монева | +359 899985668 |

ПЪТИЩА АД

“Пътища”АД е създадено през 1993г., като наследник на държавното „Областно пътно управление Пазарджик“. Дружеството разполага със собствена база в с. Ивайло за съхранение, поддържане, обслужване и ремонт на собствената си пътно-строителна механизация и автотранспорт, акредитирана  пътна лаборатория за изследване и изпитване, Собствена кариера за добив на инертни материали в землището на с. Капитан Димитриево.

Създаден: 1993 г. |Представител: Димитър Спасов | + 359 893359218 | https://www.roads-pz.bg/

ПЪТНА И СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД

„Европейски Пътища” АД разполага със собствено дружество „Пътна и строителна лаборатория” ЕООД, акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025. Строителната лабораторията е оборудвана с най-съвременните уреди и апарати и разполага с висококвалифицираните специалисти, осигуряващи качествено извършване на различни видове изпитвания.

Създаден: 2003 г. |Представител: Ваня Иванова | +359 882466028 | https://www.patishta.com/

ПЪТНА КОМПАНИЯ ЕАД

Пълен пакет от лабораторни изпитвания при строителството на инфраструктурни обекти:

пълен пакет от лабораторни изпитвания при строителството на инфраструктурни обекти:

  • предварително изпитване на всички необходими материали преди строителството на пътни инфраструктурни обекти
  • пълни изпитвания на материали за ЖП линии
  • непрекъснат и системен контрол за доказване качеството на влаганите материали съгласно техническите спецификации за изграждане на инфраструктурни обекти
  • окончателно изпитване на готовите асфалтови пластове, пътни насипи и бетонови конструкции
  • издадените „Протоколи за изпитване“ служат за приемане на извършените строителни дейности от строителния надзор и възложителя според нормативната и законова уредба.
Създаден: 2006 г. |Представител: Виктория Иванова | +359 884843615 | https://roadcompany.eu/bg/


асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps