Асоциация на Лабораторните Експерти в Строителството
Членове

ПЪТНИ СТРОЕЖИ ЕООД

Първоначално  Строителната лабораторията  е била собственост на „ИСА2000″ЕООД гр.София. От 15.03.2022г  лабораторията  става Строителна лаборатория при „ПЪТНИ СТРОЕЖИ“ЕООД гр.Пловдив. „ПЪТНИ СТРОЕЖИ“ЕООД е с централен офис в град Пловдив. Основната си производствена дейност дружеството развива на територията на Република България. Строителна лаборатория при „Пътни строежи“ЕООД е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC17025 за изпитване и анализ на строителни материали, асфалтови смеси ,бетон,стомана и цимент. Лабораторията е оборудвана с най съвременни уреди, апарати и разполага с високо квалифицирани специалисти, осигуряващи качествено извършване на всички видове лабораторни дейности.

Представител: Паун Иванов | +359 882031418 |

РаТек ООД

Основната ни дейност беше производство на горещи, топли и студени асфалтови смеси. През пролетта на 2014г. стартира направление асфалтополагане. Фирмата разполага с строителна лаборатория, която е акредитирана от 29.01.2015г. Също така от 2014г. е въведена интегрирана система за управление по изискванията на стандартите за качество, околна среда и безопасност при условията на труд – ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS.

Създаден: 2011г. |Представител: Христо Соколов | +359 2 9251444 | http://ratec.bg

СЕРТМАТ ЕООД

СЕРТМАТ е еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност: сертифиакция и изпитване на строителни продукти и материали и научно-изследователска дейност.

Създаден: 2008 г. |Представител: Виолета Грозева | +359 888000334 | http://certmat.bg/

СИМАТ АД гр. Димитровград

Симат е фирма за производство на бетонни стълбове и транспортен ветно. Разполага със собствена Лаборатория, която притежава Сертифиакт за акредитация с рег.№ 45 ЛИ съглано БДС ISO/IEС 17025:2018 издаден от ИА БСА.

Създаден: 2016 г. |Представител: Цветанка Атанасова | 0886133090 | http://www.simat.bg/


ТЕХНОТЕСТ ООД

Специализирана в областа на лабораторното изпитване и техническа експертиза на сгради и съоръжения.

Създаден: 2004 г. |Представител: Милена Димитрова | +359 888643691 | https://www.texnotest.com/


ТРА ЕООД

TPA като Дружество за осигуряване на качеството и иновации ООД като част на един от най- големите европейски строителни концерни STRABAG SE е център за високи научни постижения в областите „Асфалтови работи“, „Бетонови работи“, „Земни работи“ и „Геотехника“. Като независима организация на лаборатории, TPA има повече от 1.000 служители в близо 15 европейски страни в повече от 130 населени места и с това е едно от най-големите частни дружества с лаборатории в Европа.

Създаден: 2005 г. |Представител: Катя Агова | +359 887812888 | https://www.tpaqi.com/

УНИБЕТОНИ ЕООД

Унибетони ЕООД е фирма, специализирана в производството на бетонови смеси. През 2008 г дружеството изгради и пусна в експлоатация производствена база, разположена на площ от 4500 кв м в Северна промишлена зона гр. Бургас. Пробовземането и изпитването на бетона се извършва съгласно изискванията на БДС EN 206-1  в собствена строителна лаборатория.

Създаден: 2015 г. |Представител: Катя Пернева | +359 893636160 | https://www.unibetoni.com/

ХЕБЪРСТРОЙ ООД гр. Пазърджик

Гарант за поддържаното качество и възможност за проследимост на продукцията ни е Лабораторията за изпитване с която разполагаме. Лабораторията  за изпитване към „ХЕБЪРСТРОЙ” ООД  е акредитирана съгласно БДС ISO/IEС 17025:2018 от ИА БСА със сертификат за акредитация с рег.№ 25 ЛИ. Лабораторията е създадена и действа от 70-те години на миналия век, като през 2007 година е нейната първоначална акредитация от ИА БСА.

Създаден: 1991 Г. |Представител: Иван Иванов | +359 886038883 | http://www.hebarstroy.com/


асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps