Асоциация на Лабораторните Експерти в Строителството
Членове

ТЕХНОТЕСТ ООД

Специализирана в областа на лабораторното изпитване и техническа експертиза на сгради и съоръжения.

Създаден: 2004 г. |Представител: Милена Димитрова | +359 888643691 | https://www.texnotest.com/

ТРА ЕООД

TPA като Дружество за осигуряване на качеството и иновации ООД като част на един от най- големите европейски строителни концерни STRABAG SE е център за високи научни постижения в областите „Асфалтови работи“, „Бетонови работи“, „Земни работи“ и „Геотехника“. Като независима организация на лаборатории, TPA има повече от 1.000 служители в близо 15 европейски страни в повече от 130 населени места и с това е едно от най-големите частни дружества с лаборатории в Европа.

Създаден: 2005 г. |Представител: Катя Агова | +359 887812888 | https://www.tpaqi.com/

УНИБЕТОНИ ЕООД

Унибетони ЕООД е фирма, специализирана в производството на бетонови смеси. През 2008 г дружеството изгради и пусна в експлоатация производствена база, разположена на площ от 4500 кв м в Северна промишлена зона гр. Бургас. Пробовземането и изпитването на бетона се извършва съгласно изискванията на БДС EN 206-1  в собствена строителна лаборатория.

Създаден: 2015 г. |Представител: Катя Пернева | +359 893636160 | https://www.unibetoni.com/

ХЕБЪРСТРОЙ ООД

Гарант за поддържаното качество и възможност за проследимост на продукцията ни е Лабораторията за изпитване с която разполагаме. Лабораторията  за изпитване към „ХЕБЪРСТРОЙ” ООД  е акредитирана съгласно БДС ISO/IEС 17025:2018 от ИА БСА със сертификат за акредитация с рег.№ 25 ЛИ. Лабораторията е създадена и действа от 70-те години на миналия век, като през 2007 година е нейната първоначална акредитация от ИА БСА.

Създаден: 1991 Г. |Представител: Иван Иванов | +359 886038883 | http://www.hebarstroy.com/

ЦИЕС ЕООД

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ
е с утвърдено име на българския пазар в изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията.

Създаден: 2002г. |Представител: Благовеста Шинева | +359 42 620368 | https://ctec-sz.com


асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps