АЛЕС

・България

Асоциация на
Лабораторните
Експерти в
Строителството

АЛЕС България

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Юридическо лице, създадено в съответствие със ЗЮЛНЦ. АЛЕС България е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо сдружение и има за цел да популяризира дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране.

Обединяваме

лаборатории

Различни типове
тестове и сертификация

Предмет на основната нестопанска дейност

е осъществяване на популяризирането на дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране в област строителство.

Лаборатории в страната

ТУК

може да намерите нашите членове

Ние от
АЛЕС
целим

  • Да подпомагаме и защитаваме професионалните интереси на своите членове.
  • Да съдействаме за формиране на научно-техническа политика в областите, свързани с лабораторна и изпитвателна дейност.
  • Да съдействаме за изграждане на необходимите специфични и трайни познания, съзнание и отношение при тяхното практическо прилагане.
  • Да съдействаме за изграждане на необходимата нормативна база в Република България.
  • Да пропагандираме и издигаме ролята и значението на лабораторните изпитвания и калибриране.
  • Да съдействаме за ефективното участие на България в европейските и международни структури и спогодби.

Лаборатории

Наши членове могат да бъдат всички акредитирани и акредитирани лаборатории в областта на строителството.

Стандарти

Основно желание е да помагаме при превода на стандарти в областта на строителството.

Експерти

Наши членове могат да бъдат всички лабораторни експерти в областта на строителството.

Характеристики

Основно желание е да помагаме при уеднаквяване изписването на изпитваните характеристики на в областта на строителството

Стани Член

Членството в АЛЕС защитава професионалните интереси и предоставя достъп до полезна информация и контакти

Разгледайте правилата за членство в АЛЕС.
Станете член на АЛЕС.

За
връзка

АЛЕС България

Република България,
област Хасково
община Хасково
гр. Хасково
ул. “Планински изглед” №3

+359 88 4027975


асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps