Ние сме сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Юридическо лице, създадено в съответствие със ЗЮЛНЦ. АЛЕС България е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо сдружение и има за цел да популяризира дейностите, свързани с лабораторните изпитвания и калибриране.

Обединяваме лаборатори

Стани член на АЛЕС

Членството в АЛЕС защитава професионалните интереси и предоставя достъп до полезна информация и контакти

Разгледайте правилата за членство в АЛЕС. Станете член на АЛЕС.

Кандидатствай за член

Новини

Ново издание на БДС EN 1097-1 от март 2024

Ново издание на БДС EN 1097-1 от март 2024

На 18.03.2024 г., Българският институт за стандартизация отмени и замени действието на стандарт БДС EN...

Повече

Нови версии на стандартите – март 2023

Нови версии на стандартите – март 2023

На 16.03.2023 г., Българският институт за стандартизация отмени и замени действието на два стандарта...

Повече

Нови версии на стандарти – декември 2022

Нови версии на стандарти – декември 2022

На 15.12.2022 г. Българският институт по стандартизация публикува нови версии на стандарти БДС EN 933-5:2022...

Повече

Всички публикации