Начало / Цели

Защита на членове

среща

Цел 01

Подпомагане членовете при разясняване на нови нормативни актове.

изява

Цел 02

Повишаване на творческата и професионалната квалификация и изява.

мнения

Цел 03

мнения, препоръки и становища в областта на стандартизацията и акредитацията.

конференция

Цел 04

Съвети и конференции свързани с акредитацията и стандартизацията.

дискусия

Цел 05

Обсъждане и дискустиране по теми и въпроси.