Нови версии на стандарти – декември 2022

Нови версии на стандарти – декември 2022

На 15.12.2022 г. Българският институт по стандартизация публикува нови версии на стандарти БДС EN 933-5:2022 и БДС EN 1097-7:2022.

Сравнителните анализи ще са налични в членската зона за всички членове на АЛЕС – България най-късно до 22.12.2022.