Нови версии на стандарти за добавъчни материали – април 2022

Нови версии на стандарти за добавъчни материали – април 2022

На 14.04.2022 г. Българският институт по стандартизация публикува нова версии на следните стандарти – БДС EN 1097-6 и БДС EN 933-9.

Сравнителните анализи са налични в членската зона за всички членове на АЛЕС – България.