Нови версии на стандарти за изпитване на втвърден бетон – октомври 2021

Нови версии на стандарти за изпитване на втвърден бетон – октомври 2021

На 14.10.2021 г. Българският институт по стандартизация публикува нова версии на следните стандарти – БДС EN 12390-1:2012 и БДС EN 12504-2:2012.

Сравнителните анализи са налични в членската зона за всички членове на АЛЕС – България.