Нови версии на стандартите – март 2023

Нови версии на стандартите – март 2023

На 16.03.2023 г., Българският институт за стандартизация отмени и замени действието на два стандарта от 2011 г., отнасящи се за определяне на времето за изтичане чрез отточен вискозиметър на битумни емулсии (БДС EN 12846-1) и разредени и пластифицирани битумни свързващи вещества (БДС EN 12846-2).

Сравнителните анализи ще бъдат налични на страницата на АЛЕС – България до 10 работни дни.