Общо събрание

Общо събрание

На 15.06.2022 ще се проведе общо събрание на АЛЕС – България.