Експерти участващи в Технически експертни съвети

инж. Тодорина Христова

ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

инж. Тодор Мирчев

Грома Холд ЕООД

Гергана Чамишка

Грома Холд ЕООД

Методи Георгиев

Грома Холд ЕООД

Слава Мицева

Грома Холд ЕООД

Мурад Тюрк

ДЖОД Лаб ЕООД

инж. Виктория Иванова

Пътна компания ЕАД

Горан Костов

Пътна компания ЕАД

Христо Соколов

РАТЕК ООД

Виолета Петрова

РАТЕК ООД

Мартин Недков

Сървис Лаб ЕООД

инж. Валентин Беловски

ПТС България ООД

Катя Бойчева

ЦИЕС ЕООД

Дияна Тенева

ЦИЕС ЕООД

Христина Ангелова

ЦИЕС ЕООД

Йорданка Костадинова

ПЪТНА И СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД

инж. Павел Павлов

ЕН ДЖИ ЕН ООД

инж. Диана Делчева

ЕН ДЖИ ЕН ООД

инж. Мариела Ратимисон

ИНТЕРСТЕЙТ ООД

Божидар Исаков

ИНТЕРСТЕЙТ ООД

Снежина Монева

Пътинженеринг АД

инж. Милена Димитрова

Технотест ООД

Владислав Бозвелиев

ТРА ЕООД

Владимир Кънчев

ТРА ЕООД

Павлина Илчева

ТРА ЕООД

инж. Иванка Добрева

ЛАБКОНСУЛТ ПЛЮС ООД

Радостина Иванова

Сертмат ЕООД

асоциация имаща за цел да обедини експертни специалисти в строителството.


© АЛЕС България | All rights reserved

Blue Art webdesign @ support WebOps