Ново издание на БДС EN 1097-1 от март 2024

Ново издание на БДС EN 1097-1 от март 2024

На 18.03.2024 г., Българският институт за стандартизация отмени и замени действието на стандарт БДС EN 1097-1 от 2011 г., отнасящ се за определяне на характеристиката Устойчивост на износване - коефициент „micro-Deval“. Вижте повече на страницата на БИС тук.

Сравнителният анализ ще бъде наличен на страницата на АЛЕС – България до 5 работни дни, като ще бъде качен в "Публикации", секция "Сравнителни анализи".