Учредително събрание на АЛЕС

Учредително събрание на АЛЕС

Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Асоциация на лабораторните експерти в строителството – България”, състояло се в гр. София на 26.04.2021